KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA I KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA TREĆI CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKOJ 2022/23 GODINI

  Univerzitet u Tuzli raspisuje KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA, KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA I KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA TREĆI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA Detaljnije