Rasprava – studij Kozmetologije

  Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli planira pokretanje novog studijskog programa univerzitetskog dodiplomskog studija Kozmetologija. Kako bi o prijedlogu novog studijskog programa čuli i Vaše mišljenje pozivamo Vas da sudjelujete u raspravi koja će se održati u četvrtak 7. jula 2022. godine Detaljnije …

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA I KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA TREĆI CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKOJ 2022/23 GODINI

  Univerzitet u Tuzli raspisuje KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA, KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA I KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA TREĆI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA Detaljnije …