Konferencija u okviru projekta SZO/EU: „Podrška EU reformi zdravstvenog sektora u Bosni i Hercegovini – Ostvarivanje potencijala reformi zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini vođenih primarnom zdravstvenom zaštitom

U periodu 15.-16. aprila 2024. godine, u Banjoj Luci, održana je konferencija, organizovana u okviru projekta SZO/EU, pod nazivom: „Podrška EU reformi zdravstvenog sektora u Bosni i Hercegovini – Ostvarivanje potencijala reformi zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini vođenih primarnom Detaljnije

Informativni sastanak o izmjeni zakonske regulative u vezi sa obavljanjem pripravničkog staža za magistre farmacije

Dana 08.02.2024. godine, u organizaciji menadžmenta Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, održan je sastanak sa predstavnicima apoteka. Informativni sastanak je za cilj imao upoznavanje sa izmjenama u regulativi, koja se tiče statusa magistara farmacije pripravnika i obavljanja pripravničkog staža. Sastanku Detaljnije