Prijem brucoša na Farmaceutskom fakultetu za akademsku 2022/23 godinu

Na Farmaceutskom fakultetu dana 04.10.2022. godine upriličen je prijem brucoša za akademsku 2022/23. godinu. Studentima su poželjele dobrodošlicu i obratile se Dekanica dr.sci. Adaleta Softić, vanr.prof, Prodekanica za nastavu i studentska pitanja dr.sci. Nahida Srabović, vanr.prof i Prodekanica za naučnoistraživački rad dr.sci. Detaljnije …

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI ZA V SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2022/23 – III GODINA

FARMACEUTSKI FAKULTET Studijski program: Farmacija integrisani I i II ciklus III GODINA RASPORED PREDAVANJA ZA V  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2022/23 PREDMET Nastavnik (Fond sati: P+AV+LV) PONEDELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA MIKROBIOLOGIJA Dr.sci.Fatima Numanović, red.prof. Dr.sci. Nijaz Tihić, vanr.prof. Dr.sci. Detaljnije …

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI ZA III SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2022/23 – II GODINA

FARMACEUTSKI FAKULTET Studijski program: Farmacija integrisani I i II ciklus DRUGA GODINA RASPORED PREDAVANJA ZA  III  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2022/23 PREDMET Nastavnik (Fond sati: P+AV+LV) PONEDELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA ANALITIČKA HEMIJA II Dr.sci.Mersiha Suljkanović, vanr.prof. 2/0/2     Detaljnije …