KONAČNA RANG LISTA za upis studenata u prvu godinu integrisanog prvog i drugog ciklusa studija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli – PRVI UPISNI ROK

  UNIVERZITET U TUZLI Farmaceutski fakultet Broj: 02/13-3476-1/21 Tuzla, 13.07.2021. godine   Na osnovu člana 125. stav (1) tačka o) Statuta Univerziteta u Tuzli Naučno-nastavno vijeće Farmaceutskog fakulteta na sjednici održanoj 13.07.2021.godine KONAČNA RANG LISTA za upis studenata u prvu Detaljnije …