Obavještenje o anketiranju studenata

Univerzitet u Tuzli obavještava studente da će se na osnovu Odluke Senata, broj: 03-2795-1-9/24 od 22.05.2024. godine, u periodu od 27.05.-31.05.2024. godine obaviti anketiranje studenata u printanoj formi. Anketiranje se sprovodi u cilju poboljšanja kvaliteta nastavnog procesa na Univerzitetu u Tuzli u skladu sa Pravilnikom Detaljnije

Pozivi objavljeni u okviru COST akcije CA20138

U okviru realizacije Cost akcije CA20138 – NETWORK ON WATER-ENERGY-FOOD NEXUS FOR A LOW-CARBON ECONOMY IN EUROPE AND BEYOND (NEXUSNET) objavljena su dva poziva, i to za: Short-Term Scientific Missions (STSMs) and Virtual Mobilities (VMs): https://nexusnet-cost.com/wp-content/uploads/2024/05/NexusNet_STSMs-VMs_CALL8_fv.pdf Inclusive Target Countries Conference Grants Detaljnije