Farmakognozija

UŽA NAUČNA OBLAST – FARMAKOGNOZIJA

Uža naučna oblast Farmakognozija se u svom dosadašnjem radu bavi obrazovanjem studenata, naučno-istraživačkim i stručnim radom. Kroz nastavu studenti stiču znanje o morfološkim i anatomskim karakteristikama i sistematici biljaka. Predmet izučavanja farmakognozije kao nauke su prirodne ljekovite sirovine – droge; njihovi hemijski sastojci, način proizvodnje, identifikacija, djelovanje i primjena. Studenti stiču znanje o farmakološki aktivnim prirodnim i sekundarnim metabolitima biljaka i životinja. Izučava se hemijska struktura, fizičke karakteristike, biološka uloga, principi izolovanja i prečišćavanja pojedinih klasa aktivnih metabolita.

Fitoterapija kao dio UNO Farmakognozija podrazumjeva liječenje biljnim preparatima koje je zasnovano na racionalnoj terapiji. Liječenje ljekovitim biljkama u posljednje vrijeme je vrlo često dopuna ili čak ponekad zamjena konvencionalnoj terapiji. Stoga relevantne i naučno utemeljene informacije o toj temi su od velikog značaja.

Velika pažnja se takođe posvećuje receptima vezanim za tradicionalno liječenje ljekovitim biljkama, ali i podacima o različitim tehnikama i metodama liječenja.

Nastava se izvodi kroz predavanja i vježbe na četiri obavezna i tri izborna predmeta koji se realizuju na integrisanom I i II ciklusu studija i 50% udjela na nastavnom predmetu Farmaceutska hemija i Farmakognozija na III ciklusu studija. Nastava se izvodi u prostorijama Farmaceutskog fakulteta, kao i u prostorijama Univerzitetskog kampusa.

Nastavnici i saradnici su do sada izdali tri univerzitetska udžbenika. Time su dio potrebne literature za teorijsku i praktičnu nastavu obezbjedili što je i studentima omogućilo kvalitetnije studiranje.

U okviru UNO Farmakognozija izučavaju se slijedeći predmeti:

 1. Farmakognozija I (obavezni predmet)
 2. Farmakognozija II (obavezni predmet)
 3. Fitofarmacija (obavezni predmet)
 4. Farmaceutska botanika (obavezni predmet, djeljena matičnost sa PMF-om)
 5. Fitoterapija (izborni predmet)
 6. Tradicionalna medicina (izborni predmet)
 7. Izolacija prirodnih ljekovitih supstanci (izborni predmet)
 8. Farmaceutska hemija i Farmakognozija (obavezni predmet na III ciklusu studija)

Nastavnici i saradnici, izabrani na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, koji učestvuju u izvođenju nastave su:

 1. dr sci. Ermina Cilović Kozarević, docent (zaposlenik fakulteta),
 2. dr sci Broza Šarić-Kundalić, vanredni prof. (spoljni saradnik),
 3. mr ph. Lamija Kolarević, asistent (zaposlenik fakulteta),
 4. mr ph. Lejla Mekić, asistent (spoljni saradnik),
 5. mr ph. Nina Delić, stručnjak iz prakse.

Laborant uključen u pripremu praktične nastave na integrisanom I i II ciklusu studija je:

 1. Lejla Smajlefendić-Šarić, laborant (zaposlenik fakulteta).

Izabrani nastavnici ostvaruju uspješnu saradnju sa mnogim naučno-istraživačkim institucijama, drugim fakultetima i institutima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u inostranstvu. Mentori su za izradu mnogih diplomskih radova studenata.