Početna

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI ZA V SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2022/23 – III GODINA

FARMACEUTSKI FAKULTET Studijski program: Farmacija integrisani I i II ciklus III GODINA RASPORED PREDAVANJA ZA V  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2022/23 PREDMET Nastavnik (Fond sati: P+AV+LV) PONEDELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA MIKROBIOLOGIJA Dr.sci.Fatima Numanović, red.prof. Dr.sci. Nijaz Tihić, vanr.prof. Dr.sci. Detaljnije …