PRIVREMENA RANG LISTA kandidata za doktorski studij na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2022/2023. godini

UNIVERZITET U TUZLI Farmaceutski fakultet Tuzla, 03.10.2022. godine PRIVREMENA RANG LISTA kandidata za doktorski studij na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2022/2023. godini   Red.br    PREZIME I IME KANDIDATA   Uspjeh na integriranom I i II ciklusu Detaljnije …

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA I KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA TREĆI CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKOJ 2022/23 GODINI

  Univerzitet u Tuzli raspisuje KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA, KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA I KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA TREĆI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA Detaljnije …