Konačna rang lista kandidata za Doktorski studij na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/2020. godini

UNIVERZITET U TUZLI FARMACEUTSKI FAKULTET Broj: 02/13-5479-1/19 Tuzla, 04.11.2019. godine Na osnovu člana 122. stav 1. tačka x) Statuta JU Univerzitet u Tuzli i Konkursa za upis studenata na treći ciklus studija na fakultete/akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20, Detaljnije …

Otvoren konkurs za stipendije Vlade Slovačke Republike

UNIVERZITET U TUZLI Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu Tuzla, 12.09.2019. godine Obavještavamo vas da je vlada Slovačke Republike, u okviru Nacionalnog programa stipendija Slovačke Republike za podršku mobilnosti studenata, doktoranata, univerzitetskih profesora, istraživača i umjetnika, otvorila je Detaljnije …