Istraživačka oprema

 

NAZIV OPREME

1

Analitička vaga METTLER AG 245

2

Aparat za disoluciju

3

Autoklav

4

Autoklav 60l, model dh waco 506

5

AX 120-M-analitička vaga

6

Bandelin rk 100h-ultrazvučno kupatilo 3l sa grijanj i tajm.

7

Centrifuga 5702

8

Centrifuga sa velikim brojem obrtaja sa hladjenjem(adaPteri, pet rotora i epruvete)

9

Centrifuga za mikrocentifugiranje sa hlađenjem

10

DewarD-posude za tečni azot (za čuvanje i rad) sa pripadnim priborom, kriogene epruvete i posude

11

EL200-tehnička vaga

12

Fluorescentni mikroskop Olympus

13

Fluorrescentni mikroskop fdm 1000sa mikrotomom i odg.opremom

14

Frakcioni kolektor sa peristaltičkom pumpom

15

General purpose ft-ir accessor kit

16

GFL destilator vode 4 l/h i 12 l/h

17

Homogenizator powergren 125

18

Homogenizator velike brzine sa dodacima

19

Horizontalna elektroforeza-mini sistem sa pripadajućim elementima

20

HPLC

21

Hr25-800 handrefracrometer without tempar.0-80 %

22

Inkubator  inco 153 med

23

Inkubator CO2

24

Invertni mikroskop Olympus

25

Ispravljač za elektroforezu sa mogućnošću programiranja               

26

Kamera digitalna za mikroskop 2.0 mpix

27

Kolorimetar

28

Komora za pravljenje gelova za elektroforezu

29

Komora za UV PCR

30

Kriogeni kontejner

31

KSPI melting point metar wiht 10x magnificiation optic+30 cm

32

Laminar

33

Laptop lenovo 3000

34

Laserjet 1018

35

Ledomat

36

Magnetna mješalica

37

Mikroskop biološki bm-011b

38

Mikroskop biološki bm-017p

39

Mini centrifuga sa odgovarajućim epruvetama

40

Mini horizontalna ćelija sa recirkulacijom

41

Minireader za elisa

42

Mješač sa komorom za podešavanje temperature

43

Nabartherm le 4/11/r6 peć mufolna do 1100c

44

Nosač za mikrotitrator ploče

45

Objektiv za mikroskop n plan 63

46

PHAST sistem elektroforeza

47

Precizna vaga METTLER PB 602

48

Printer hp laser jet prom201 dw

49

Protivpožarni ormar za hemikalije

50

Računarska oprema a – pc

51

RF-5301 Spektrofluoro-fotometer

52

Rotor za centrifugu, 2rm

53

Šejker, treskalica za mikrotitrator ploče

54

Sistem za filtraciju (flaše i lijevci)

55

Sistem za hibridizaciju (sa odgovarajućim bocama)

56

Sistem za sekveniranje nukleinskih kiselina sa pripadajućim elementima

57

Sistem za standardnu horizontalnu elektroforezu

58

Sistem za standardnu horizontalnu elektroforezu (sa dvostrukom komorom)

59

Sistem za sušenje gela za elektroforezu sa pripadnom vakum pumpom

60

Skener canon lide 220

61

Spectrum bx ii ft-ir system

62

Stolni pH-metar METTLER

63

Tamna komora sa postoljem za kameru, sa dodacima

64

Tkivni homogenizator

65

TLC staklena kada 20×20 cm sa poklopcem

67

UNB 200 Memmert univerzal oven microproceros pid up to+220

68

Uređaj za ručno nanošenje gela na staklene ploče za tlc

69

UV-Fluorescentna ploča

70

UVMINI-1240 digitalni spektro fotometar

71

UV-nandlampt short-and long-wav 6w-handlamp stand for

72

UV-VIS Spektrofotometar

73

Vertikalna elektroforeza-mini sistem sa pripadajućim elementima

74

Videoprojektor  acer x1223h

75

Vodeno kupatilo sa 6 mjesta

76

Vodeno kupatilo sa dvije komore

77

Vodeno kupatilo sa miješanjem

78

Vortex mixer fisherbrand adapter za 2×25 ml flaše

79

Vortex mixer fisherbrand adapter za pcr ploče

80

Vortex-GENIUS

81

Washer za elisa

82

WNB memmert microproc.pid up+95c digital timer

83

Zamrzivač ( angelantoni industr.)

84

Zamrzivač uluf- 65-ult

85

Zamrzivač za temperature do (-80)