Obavještenje o anketiranju studenata

Univerzitet u Tuzli obavještava studente da će se na osnovu Odluke Senata, broj: 03-2795-1-9/24 od 22.05.2024. godine, u periodu od 27.05.-31.05.2024. godine obaviti anketiranje studenata u printanoj formi. Anketiranje se sprovodi u cilju poboljšanja kvaliteta nastavnog procesa na Univerzitetu u Tuzli u skladu sa Pravilnikom Detaljnije