Konferencija u okviru projekta SZO/EU: „Podrška EU reformi zdravstvenog sektora u Bosni i Hercegovini – Ostvarivanje potencijala reformi zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini vođenih primarnom zdravstvenom zaštitom

U periodu 15.-16. aprila 2024. godine, u Banjoj Luci, održana je konferencija, organizovana u okviru projekta SZO/EU, pod nazivom: „Podrška EU reformi zdravstvenog sektora u Bosni i Hercegovini – Ostvarivanje potencijala reformi zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini vođenih primarnom Detaljnije

Realizacija bilateralnog naučno-istraživačkog projekta između Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Laboratorij za vede o okolju in življenju Univerza v Novi Gorici

U periodu od 15.04. do 19.04.2024. članovi bilateralnog naučno-istraživačkog projekta “In vitro toksičnost teškim metalima zagađenih aerosola sa područja grada Tuzla”, dr sci. Maida Šljivić Husejnović, doc. i mr ph. Arnela Halilčević, ass. borave na Univerzitetu u Novoj Gorici gdje Detaljnije

Informativni sastanak o izmjeni zakonske regulative u vezi sa obavljanjem pripravničkog staža za magistre farmacije

Dana 08.02.2024. godine, u organizaciji menadžmenta Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, održan je sastanak sa predstavnicima apoteka. Informativni sastanak je za cilj imao upoznavanje sa izmjenama u regulativi, koja se tiče statusa magistara farmacije pripravnika i obavljanja pripravničkog staža. Sastanku Detaljnije