Farmaceutska hemija

UŽA NAUČNA OBLAST – FARMACEUTSKA HEMIJA

Farmaceutska hemija je temeljni stručni predmet u toku studija Farmacije, čiji je primarni zadatak sinteza i karakteritacija ljekovitih supstanci. U okviru UNO „Farmaceutska hemija“ se obavlja naučni, stručni i naučno-istraživački rad u oblasti sinteze i načina dobijanja, strukturnih modifikacija i određivanja lijekova i ljekovitih supstanci .

Predmet proučavanja Farmaceutske hemije odnosi se na sintezu ljekovitih supstanci ili izolaciju ljekovitih supstanci iz prirodnog materijala, određivanje njihovih fizičko-hemijskih osobina, određivanje strukture, reaktivnosti njihovih funkcionalnih grupa, mehanizama djelovanja lijekova, veza između strukture i djelovanja (QSAR), hemijskih interakcija lijekova, hemijskih aspekata metabolizma lijekova (in vivo i in vitro).

Nastavna aktivnost se provodi u vidu teorijske i praktične nastave (predavanja i vježbe) tri obavezna i dva izborna nastavna predmeta koji se realizuje na integrisanim akademskim studijama. Sva nastava se izvodi u prostorijama Farmaceutskog,  i Tehnološkog fakulteta, te na Univerzitetskom kampusu.

Naučno-istraživački rad obuhvata teorijska, primijenjena i razvojna istraživanja u oblasti sinteze i dizajniranja lijekova, te analitičke metode za potvrdu sastava, strukture i stepena čistoće priređenih spojevaNaučno-istraživačka aktivnost se ostvaruje kroz samostalni rad i projekte finansirane od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

U okviru UNO „Farmaceutska hemija“ izučavaju se nastavni predmeti :

 1. Farmaceutska hemija I (obavezni predmet)
 2. Farmaceutska hemija II (obavezni predmet)
 3. Fizikalna farmacija (obavezni predmet)
 4. Stehiometrija lijekova (stručni izborni predmet)
 5. Dizajniranje i sinteza lijekova (stručni izborni predmet).

U izvođenju nastave na UNO „Farmaceutska hemija“ učestvuju nastavnici i saradnici izabrani na Univerzitetu u Tuzli, stručnjaci iz prakse, te nastavni kadar sa Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Nastavnici i saradnici izabrani u nastavnička i saradnička zvanja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli (zaposlenica fakulteta):

 1. Mr ph. Amra Džambić, asistent. CV,  CV ENG

Nastavnici izabrani u nastavnička zvanja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli na UNO „Farmaceutska hemija“ (spoljni saradnici):

 1. Dr. sc. Miralem Smajić, docent. CV, CV ENG

Stručnjaci iz prakse izabrani u nastavnička i saradnička zvanja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli na UNO „Farmaceutska hemija“ (spoljni saradnici):

 1. Mr. ph. Amela Gazibegović, asistent,
 2. Mr. ph. Admira Dervišević, asistent,
 3. Mr. ph. Dino Crnkić, asistent

Nastavnici i saradnici izabrani u nastavnička i saradnička zvanja na drugim fakultetima Univerziteta u Tuzli a koji učestvuju u izvođenju nastave u okviru UNO „Farmaceutska hemija“ na Farmaceutskom fakultetu:

 1. Dr. sc. Amra Odobašić, vanr. prof (Tehnološki fakultet),
 2. Dr. sc. Snježana Marić, vanr. prof. (Prirodno-Matematički fakultet Odsijek Hemija)
 3. Dr. sc. Melita Huremović, docent (Prirodno-Matematički fakultet Odsijek Hemija).

Nastavnici sa drugih Farmaceutskih fakulteta uključeni u izvođenju nastave u okviru UNO „Farmaceutska hemija“:

 1. Dr. sc. Samija Muratović, vanr. prof. (Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Sarajevu)

UNO „Farmaceutska hemija“ je matična na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.