KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA I KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA TREĆI CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKOJ 2022/23 GODINI

 

Univerzitet u Tuzli raspisuje

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA, KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA I KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA TREĆI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2022/23. GODINI

Konkursi su objavljeni u dnevnom listu “Dnevni avaz” od 20.06.2022. god.

https://unitz.ba/aktuelno/aktuelnosti-akademska-2021-22-godina/konkurs-za-upis-studenata-na-sva-tri-ciklusa-studija-univerziteta-u-tuzli-u-ak-2022-23-god/

 

U nastavku možete pronaći potrebne informacije o konkursima na slj. linkovima:

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2022/23. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 20.06.2022. god.

https://unitz.ba/wp-content/uploads/2022/06/KONKURS_ZA_UPIS_I_i_INTEGRISANI_I_i_II_CIKLUS_STUDIJA_AK_2022_23_GOD_20_06_2022.pdf

 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA TREĆI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2022/23. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 20.06.2022. god.

https://unitz.ba/wp-content/uploads/2022/06/KONKURS_ZA_UPIS_III_CIKLUS_STUDIJA_AK_2022_23_GOD_20_06_2022.pdf