SVEČANA PROMOCIJA DIPLOMANATA I MAGISTRANATA UNIVERZITETA U TUZLI

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 20.06.2022. godine

 

Svečana promocija diplomanata i magistranata Univerziteta u Tuzli  održati će se u četvrtak, 30.06.2022. godine  u Univerzitetskoj sportskoj dvorani, u terminima kako slijedi:
I termin: u 10,00 sati

1. Akademija dramskih umjetnosti

2. Fakultet za tjelesni odgoj i sport

3. Mašinski fakultet

4. Medicinski fakultet

5. Prirodno-matematički fakultet

6. Pravni fakultet

7. Fakultet elektrotehnike

II termin: u 13,00 sati

1. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

2. Ekonomski fakultet

3. Farmaceutski fakultet

4. Filozofski fakultet

5. Tehnološki fakultet

6. Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

https://unitz.ba/blog/svecana-promocija-diplomanata-i-magistranata-univerziteta-u-tuzli-najava/