ISPITNI TERMINI- III Ciklus studija septembarski rok ak. 2021/22. godina

ISPITNI TERMINI- III Ciklus studija

Akademska 2021/2022

 

Predmet

Odgovorni nastavnik Avgust-septembar I Avgust-septembar II
Ispitni termin od 22.08.-03.09.2021. Ispitni termin od 12.09.-23.09.2021.
Metodologija naučno-istraživačkog rada  

dr sci. Adaleta Softić, vanr. prof.

23.08.2021. u 18 h prostor UNO Biohemija u zgradi Medicinskog fakulteta 06.09.2021. u 18 h prostor UNO Biohemija u zgradi Medicinskog fakulteta
Farmaceutska hemija i farmakognozija dr sci. Ermina Cilović Kozarević, doc. 02.09.2021. u 18 h prostor UNO Farmakognozija u zgradi Farmaceutskog fakulteta 23.09.2021. u 18 h prostor UNO Farmakognozija u zgradi Farmaceutskog fakulteta
Klinička farmacija i farmaceutska njega dr sci. Mensura Aščerić, red. prof. 01.09.2021. u 17 h Zavod za farmakologiju Medicinskog fakulteta 22.09.2021. u 17 h Zavod za farmakologiju Medicinskog fakulteta
Farmaceutska tehnologija i biofarmacija  

dr sci. Saša Pilipović, vanr. prof.

31.08.2021. u 17 h prostor UNO Farmaceutska tehnologija u zgradi Farmaceutskog fakulteta 21.09.2021. u 17 h prostor UNO Farmaceutska tehnologija u zgradi Farmaceutskog fakulteta
Biohemija u

farmaciji

 

dr sci. Adaleta Softić, vanr. prof.

30.08.2021. u 17 h prostor UNO Biohemija u zgradi Medicinskog fakulteta 20.09.2021. u 17 h prostor UNO Biohemija u zgradi Medicinskog fakulteta
Farmaceutska biotehnologija dr sci. Aida Smajlović, vanr. prof. 29.08.2021. u 16 h prostor UNO Biohemija u zgradi Medicinskog fakulteta 19.09.2021. u 16 h prostor UNO Biohemija u zgradi Medicinskog fakulteta
Analitičke metode u farmaciji dr sci. Maida Šljivić Husejnović, doc. 25.08.2021. u 16 h prostor UNO Farmaceutska analitikau zgradi Farmaceutskog fakulteta 15.09.2021. u 16 h prostor UNO Farmaceutska analitikau zgradi Farmaceutskog fakulteta

Napomena: Prije izlaska na ispit, student III ciklusa studija je dužan prijaviti se kod odgovornog predmetnog nastavnika.