Realizacija bilateralnog naučno-istraživačkog projekta između Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Laboratorij za vede o okolju in življenju Univerza v Novi Gorici

U periodu od 15.04. do 19.04.2024. članovi bilateralnog naučno-istraživačkog projekta “In vitro toksičnost teškim metalima zagađenih aerosola sa područja grada Tuzla”, dr sci. Maida Šljivić Husejnović, doc. i mr ph. Arnela Halilčević, ass. borave na Univerzitetu u Novoj Gorici gdje aktivno sudjeluju u realizaciji projektom planiranih aktivnosti.

Ovo istraživanje predstavlja prvu detaljnu studiju ispitivanja toksičnosti uzoraka aerosola, individualnih teških metala i njihovih binarnih smjesa na humanim ćelijskim linijama koristeći razne in vitro testove toksičnosti. Rezultati ove studije će dati uvid u toksičnost i toksične mehanizme smjese teških metala prisutnih u zraku, koji bi mogli poslužiti za dalje detaljnije proučavanje toksičnih mehanizama nastanka karcinoma kod ljudi. Zahvaljujući svojoj interdisciplinarnosti, očekuje se da će rezultati projekta doprinijeti boljem razumijevanju zagađenja okoliša teškim metalima i implikacijama po zdravlje ljudi.

Projektne aktivnosti će se realizovati kroz nekoliko kraćih međusobnih posjeta, ali i individualne aktivnosti članova istraživačkog tima sa obje institucije.

Tim istraživača čine:

  1. Dr sci. Maida Šljivić Husejnović, docent, vođa projekta sa bosanskohercegovačke strane
  2. Dr sci. Martina Bergant Marušič, vanredni profesor, vođa projekta sa slovenske strane
  3. Dr sci. Christina Paparokidou, postdoktorski istraživač
  4. mr sci. Petra Makorič, doktorski student
  5. mr ph. Arnela Halilčević, doktorski student
  6. mr ph. Alen Hatkić, doktorski student
  7. mr ph. Lamija Kolarević, doktorski student.