Konferencija u okviru projekta SZO/EU: „Podrška EU reformi zdravstvenog sektora u Bosni i Hercegovini – Ostvarivanje potencijala reformi zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini vođenih primarnom zdravstvenom zaštitom

U periodu 15.-16. aprila 2024. godine, u Banjoj Luci, održana je konferencija, organizovana u okviru projekta SZO/EU, pod nazivom: „Podrška EU reformi zdravstvenog sektora u Bosni i Hercegovini – Ostvarivanje potencijala reformi zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini vođenih primarnom zdravstvenom zaštitom“.

Za ovu konferenciju Regionalni ured SZO za Evropu i Ured za Bosnu i Hercegovinu okupili su snažan tim stručnjaka i konsultanata SZO, na čelu sa gospodinom Crisom Scotterom, savjetnikom za ljudske resurse za zdravstvenu politiku iz Regionalnog ureda SZO za Evropu. Razgovaralo se o trenutnom stanju obrazovanja zdravstvenih profesija, te su identifikovani izazovi i mogućnosti za daljnji razvoj u Bosni i Hercegovini. Predstavile su se i najbolje prakse i modeli u obrazovanju zdravstvenih profesija, uključujući primjere zemalja iz cijele evropske regije SZO, te se dogovaralo o narednim koracima i daljim oblastima za podršku SZO u oblasti razvoja ljudskih resursa za zdravstvo.

Konferencija je osmišljena i planirana u saradnji sa zdravstvenim vlastima u BiH kako bi usmjerila razvoj projekta i pomogla zdravstvenim vlastima i zdravstvenim radnicima u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta BiH da ažuriraju i dalje razvijaju postojeće sisteme isporuke usluga primarne zdravstvene zaštite, tako što će za sve ljude osigurati zdravstvenu snagu primarne zdravstvene zaštite i na taj način napredovati ka postizanju cilja univerzalne zdravstvene pokrivenosti.

Ispred Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, konferenciji je prisustvovala dekanesa Farmaceutskog fakulteta, prof.dr.sci. Adaleta Softić.