Studenti IV godine T1 grupe, sutra neće imati vježbe iz predmeta “Farmakokinetika sa biofarmacijom”. Vježbe se neće održati zbog studentske posjete koja je planirana za 24.05.2024.Nadoknada vježbi biće u terminu od 9:00-10:30 u učionici 4. Predmetni asistent.

Obavještenje o anketiranju studenata

Univerzitet u Tuzli obavještava studente da će se na osnovu Odluke Senata, broj: 03-2795-1-9/24 od 22.05.2024. godine, u periodu od 27.05.-31.05.2024. godine obaviti anketiranje studenata u printanoj formi. Anketiranje se sprovodi u cilju poboljšanja kvaliteta nastavnog procesa na Univerzitetu u Tuzli u skladu sa Pravilnikom Detaljnije

Promocija Farmaceutskog fakulteta

Dana 22.05.2024. godine, održana je promocija Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, namijenjena učenicima srednjih škola. Učenicima su dobrodošlicu poželjele dekanica Farmaceutskog fakulteta, prof.dr.sci. Adaleta Softić, te prodekanica za nastavu i studentska pitanja, prof.dr.sci. Nahida Srabović. Prezentaciju Farmaceutskog fakulteta održale su Detaljnije