Realizacija bilateralnog naučno-istraživačkog projekta između Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Laboratorij za vede o okolju in življenju Univerza v Novi Gorici

U periodu od 15.04. do 19.04.2024. članovi bilateralnog naučno-istraživačkog projekta “In vitro toksičnost teškim metalima zagađenih aerosola sa područja grada Tuzla”, dr sci. Maida Šljivić Husejnović, doc. i mr ph. Arnela Halilčević, ass. borave na Univerzitetu u Novoj Gorici gdje Detaljnije