Obavještenje o promjeni termina održavanja ispita

Obavještavaju se studenti III, IV i V godine studija da će se termini i lokacija održavanja ispita (datum održavanja ispita ostaje nepromijenjen) promijeniti kako slijedi:
Analiza i kontrola lijekova I – 11:00 sati, laboratorija broj 6, FRMF (četvrtak, 11.04.2024.)
Analiza i kontrola lijekova II – 10:00 sati, kancelarija 03, FRMF (petak, 12.04.2024.)
Toksikologija sa analitikom II – 12:00 sati, kancelarija 03, FRMF (petak, 12.04.2024.)
Farmaceutska etika i zakonodavstvo – 9:00 sati, kancelarija 03, FRMF (petak, 12.04.2024.).