Prvi meeting IQ pharm

Dana 12.02.2021. godine je održan prvi dio aktivnosti vezanih za ERASMUS + projekat „Inoviranje alata za procjenu kvaliteta za studije farmacije u Bosni i Hercegovi “- IQPharm, u kojem Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli ima aktivno učešće. Prvi projektni mitinzi su zakazani za 12.02. Detaljnije