KREF Pilot implementacija , Banja Luka 05.09-09.09.2022 godine, Erasmus+ projekat IQ Pharm

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci od 5. do 9. septembra 2022. godine provedena je pilot implementacija ispita KREF (Knowledge Retention Evaluation Framework).
Pilot implementaciji KREF-a, koja je provedena u okviru radnog paketa WP 2.3 IQ Pharm Erasmus+ projekta, prisustvovali su predstavnici partnerskih institucija, Univerziteta u Tuzli, Sveučilišta u Mostaru, Sveučilišta u Splitu, Univerziteta u Novom Sadu, Univerziteta u Banjoj Luci i koordinator projekta IQ Pharm, Univerzitet u Sarajevu.
Učesnici su izradili 7 vinjeta s ukupno 100 pitanja na temelju prethodno izrađenog nacrta ispita KREF.
Sam ispit održan je u četvrtak, 8. septermbra, za dio studenata treće i pete godine studija Farmacije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Banjoj Luci. Ocjenjivanje i rasprava o rezultatima ispita obavljena je isti dan uz donošenje zaključaka važnih za konačnu provedbu KREF ispita.
Na radost svih sudionika uspješno je provedena pilot implementacija KREF ispita.
Zahvaljujemo studentima Farmaceutskog odsjeka koji su odvojili vrijeme i dobrovoljno pristupili provjeri znanja te tako pomogli u pilot implementaciji KREF-a.
https://erasmus-iqpharm.com/kref-pilot-implementation-banja-luka-september-5-9-2022/