Inoviranje alata za procjenu kvalitete studija Farmacije u Bosni i Hercegovini /IQPharm

 

Innovating quality assessment tools for pharmacy studies in Bosnia and Herzegovina/IQPharm

Inoviranje alata za procjenu kvalitete studija Farmacije u Bosni i Hercegovini /IQPharm

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli je učesnik Erasmus + projekta Inoviranje alata za procjenu kvalitete studija Farmacije u Bosni i Hercegovini /IQPharm. Ovim projektom su obuhvaćene sljedeće zemlje Irska, Hrvatska, Srbija, Italija i Bosna i Hercegovina. Iz Bosne i Hercegovine su uzeli učešće svi Farmaceutski fakulteti javnih Univerziteta.

Kroz ovaj projekt željeli bismo poboljšati obuku iskustvenih edukatora za EE (farmaceutski profesionalci) i razviti E-platformu za upravljanje i administraciju EE. Kao alat za ocjenu kvaliteta i dio stručnog ispita na kraju studija farmacije željeli bismo predstaviti OSCE. Čvrsto vjerujemo da bi to stvorilo dobru osnovu za promjenu propisa u smislu davanja magistaru farmacije prava na licencu za samostalan rad u apoteci čim diplomiraju. Kao jedan od sporednih rezultata projekta, izradit ćemo preporuke za takve zakonske promjene u cijeloj BiH. Kako bi se povećale kompetencije diplomaca i zapošljivost u realnom sektoru, jer je to pitanje za čitav zapadni Balkan (https://www.rcc.int/pubs/58/labour-markets-in-the-western-balkans-performance- uzroci i opcije-politike), bh. univerziteti će razviti prijedloge za dodatne besplatne module za svoje nastavne planove i programe u saradnji sa univerzitetima zemalja programa i glavnim dionicima iz stvarnog sektora (tj. poslodavcima). Da bi se primijenile ove napredne prakse poučavanja i učenja, potrebna je eksplicitna izgradnja kapaciteta u pogledu poboljšanja koja su potrebna na institucionalnom i regulatornom nivou, kao i razvoju nastavnih kompetencija kako akademskog osoblja, tako i nastavnika.

Programi farmacije javnih univerziteta u BiH usklađeni su sa direktivama EU. Međutim, njihova implementacija još uvijek nije modernizirana, a mjere kontrole i osiguranja kvaliteta su slabo razvijene. Na nacionalnom nivou, BH Partneri se nadaju da će postići svoju harmonizaciju i poboljšanje standarda kroz IQPharm, postižući predispozicije da predlože promjenu propisa o dobijanju dozvola farmaceuta u skladu sa EU direktivama 2005/36 i 2013/55. Ovo će takođe pomoći univerzitetima u BiH da steknu bolje priznanje na međunarodnom nivou.

Projekt IQPharm generalno ima za cilj podizanje kvaliteta i modernizaciju studija farmacije na javnim univerzitetima u BiH, uključujući jačanje polustrukturiranog iskustvenog obrazovanja u skladu sa EU standardima i propisima visokog obrazovanja, posebno za regulirane profesije, među kojima je i farmacija, a time i bolja zapošljivost diplomaca farmacije.

Specifični ciljevi koji proizilaze iz ovog općeg cilja su:

  1. Razvoj profesionalnih i pedagoških kompetencija akademskog osoblja za interaktivniji i praktičniji pristup isporuci / nastavi i procjeni postojećih ljekarničkih kurikuluma kroz razmjenu najboljih praksi između partnerskih i programskih institucija i aktivno uključivanje glavnih dionika u realnom sektoru.
  2. Poboljšanje izvođenja kurseva uvođenjem testova za ocjenjivanje – Okvir za ocjenu retencije znanja (KREF) i Cilj strukturiranog kliničkog pregleda (OSCE) za studente farmacije.
  3. Poboljšanja u edukaciji edukatora (EE) (farmaceutski profesionalci) i razvoj E-platforme za upravljanje i administraciju EE.

Ispunjavanje projektnih ciljeva doprinijeće poboljšanju kompetencija studenata farmacije i farmaceutskih profesionalaca, te na kraju poboljšanju njege pacijenata i pozitivnim zdravstvenim ishodima. Magistri farmacije će biti bolje opremljeni praktičnim znanjem za sve zahtjevnije tržište rada. Te će imati koristi od besplatnih modula sa zaokruženijim visokoškolskim programima. Takođe, ovo će dovesti do bolje zapošljivosti, jer će po završetku studija biti u mogućnosti da odmah dobiju posao u apotekama, što ranije nije bilo moguće u Bosni i Hercegovini, kao i da budu bolje prepoznati na poslovima u EU tržište.

Kako bi se postigli specifični ciljevi, očekuje se intenzivna saradnja sa partnerskim institucijama iz EU i mobilizacija svih relevantnih sudionika u BiH (uključujući zakonodavni i realni sektor):

  • prepoznati „slabe tačke“ u nastavi i potrebe za promjenama,
  • istražiti potencijalne nove modele i pristupe i razviti okvir za EE na osnovu dobro definiranih kompetencija i njihove procjene;
  • inovirati metodologiju u poučavanju, učenju i ocjenjivanju, uključujući informatičku podršku za kombinirano učenje i efikasnu komunikaciju između studenata, akademskog osoblja i nastavnika koji rade;
  • uvesti visoke standarde i osiguranje kvaliteta obrazovnog procesa i razvoja nastavnih kompetencija akademskog osoblja i nastavnika (ljekarničko osoblje angažirano u EE).

Organizirat će se tematski sastanci i panel diskusije kako bi se proširile informacije o trenutnom razvoju EU u obrazovanju farmaceutskih profesionalaca, podigla svijest o potrebi promjena u obrazovnom i zdravstvenom sistemu BiH, te osmislila posebna strategija i akcioni plan za neposredna akcija.

Prve dvije projektne godine će biti posvećene pažljivom planiranju i razvoju kompetencija akademskog osoblja u skladu s najboljom praksom i iskustvima partnera iz EU, te implementiranje u postojeće nastavne planove i programe. Razvit će se novi obrazovni alati i resursi za ocjenu kvaliteta, tj. KREF, i drugi dokumenti koji se odnose na ocjenu kvaliteta obrazovnog procesa. Bit će uspostavljene baze podataka nastavnika i web mjesta za profesionalnu praksu, kao i sistem osiguranja kvaliteta i E-platforma za upravljanje i administraciju iskustvenog obrazovanja.Postignuti razvoj primijenit će se u praksi tokom projektne godine 3, pomno nadgledati i ocjenjivati, kao garancija za kontinuirano poboljšanje kvaliteta i održivost postignutih rezultata.