“Training for Teaching staff for OSCE – OSCE training workshop” u sklopu WP 2.4. OSCE development IQPharm

U periodu od 14. do 17.09.2021. godine uposlenici i saradnici Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli su učestvovali u radionici pod nazivom “Training for Teaching staff for OSCE – OSCE training workshop” u sklopu WP 2.4. OSCE development IQPharm u sklopu Erasmus+ nacionalnog projekta  ,,Innovating quality assessment tools for pharmacy studies in Bosnia and Herzegovina“ .

Radionica je održana na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. 

Učesnici su imali priliku poslušati predavanja:

  • dr. sc. Ana Šešelja Perišin ­­– “Introduction to OSCE”
  • sc. Josipa Bukić – “OSCE prerequisite – framework of competencies” i “OSCE blueprint”
  • sc. Doris Rušić – “OSCE preparation – workstations”
  • sc. Dario Leskur – “OSCE preparation – evaluation and reporting”.

Učesnici OSCE radionice su prisustvovali OSCE ispitu za studente 5. godine studija farmacije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Predstavnici partnerskih univerziteta aktivno su učestvovali na svim stanicama OSCE ispita.

U radionici su takođe učestvovali nastavnici i asistenti Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kao i predstavnici Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci i Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (Bosna i Hercegovina) te Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu (Srbija).

https://erasmus-iqpharm.com/