Raspored vježbi za I Godinu – II semestar Akademska 2019/2020 – Nadoknada

PRVA GODINA

 

RASPORED VJEŽBI ZA  II  SEMESTAR AKADEMSKA 2019/2020

NADOKNADA

PREDMET

Fond sati (P+AV+LV)

AUDITORNE VJEŽBE   (T) LABORATORIJSKE VJEŽBE

   (L)

ANATOMIJA

2/0/0

 

 

HISTOLOGIJA

2/0/1

L1   05.06.2020. 10-12,30

L2   05.06.2020.  14-16,30

L3  04.06.2020.  14-16,30

L4  03.06.2020.  14-16,30

L5  06.06.2020.  9-11,30

L6  06.06.2020.  12-14,30

Laboratorij za histilogiju MF

Ass Azra Mujkić

 

ANALITIČKA HEMIJA I

4/2/3

L1  04.06.2020.  14-20

L2  11.06.2020.  14-20

L3  04.06.2020.  8-14

L4  05.06.2020.  13-19

L5  12.06.2020.  13-19

Laboratorij za analitičku hemiju TF

Ass Selmina, Halid

NEORGANSKA HEMIJA

3/1/2

L1  04.06.2020.  8-11

L2  11.06.2020.  8-11

L3  03.06.2020.  8-11

L4  10.06.2020.  8-11

L5  02.06.2020.  8-11

L6  09.06.2020.  8-11

Laboratorij za neorgansku hemiju TF

Ass Bjanka, Mirzeta

 

SOCIJALNA FARMACIJA

2/0/0

ĆELOJA KAO LIJEK

2/0/0

 

Spisak studenata I godine