Raspored vježbi za II Godinu – IV semestar Akademska 2019/2020 – Nadoknada

DRUGA GODINA

 

RASPORED VJEŽBI ZA  IV  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2019/20

NADOKNADA

PREDMET

(Fond sati: P+AV+LV)

AUDITORNE VJEŽBE   (T) LABORATORIJSKE VJEŽBE   (L)
PATOFIZIOLOGIJA

3/0/3

Laboratorij za patofiziologiju MF

Ass Emin Grbić

10.06.2020. i 11.06.2020. od 17 sati

Raspored grupa će naknadno biti oglašen

ORGANSKA HEMIJA II

3/0/2

Ass. Emir Horozić će oglasiti raspored i spisak studenata po grupama

Laboratorij za organsku hemiju TF

FIZIKALNA FARMACIJA

2/0/2

L1

L2

L3

L4  08.06.2020.  8-16

12.06.2020.  8-10

L5  05.06.2020.  8-16

 

12.06.2020.  10-12

Laboratorij za fizikalnu farmaciju TF

Ass Melisa

FARMACEUTSKA BOTANIKA

3/0/2

L1  02.06.2020.  16-17,30

L1a  02.06.22020.  18-19,30

L2  01.06.2020.  14-15,30

L2a  01.06.2020.  16-17,30

L3  01.06.2020.  16-17,30

L3a  01.06.2020.  18-19,30

L4  03.06.2020.  14-15,30

L4a  03.06.2020.  16-17,30

L5  03.06.2020.  17-18,30

L5a  03.06.2020.  19-20,30

Laboratorij za botaniku 49,51  TF

Ass Elvisa, ass Azra Osmanović

 

FITOFARMACIJA

2/0/0

KOZMETOLOGIJA

2/0/0