Raspored vježbi za IV Godinu – VIII semestar Akademska 2019/2020 – Nadoknada

    ČETVRTA GODINA RASPORED VJEŽBI ZA  VIII  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2019/20 NADOKNADA PREDMET AUDITORNE VJEŽBE   (T) LABORATORIJSKE VJEŽBE   (L) FARMAKOGNOZIJA II 3/0/3 L1a  06.06.2020.  8-10,30 L1b  06.06.2020.  11-13,30 L1c  06.06.2020.  14-16,30 L2a  08.06.2020.   8-10,30 L2b  08.06.2020.  11-13,30 L2c  08.06.2020.  Detaljnije