Raspored vježbi za IV Godinu – VIII semestar Akademska 2019/2020 – Nadoknada

 

  ČETVRTA GODINA

RASPORED VJEŽBI ZA  VIII  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2019/20

NADOKNADA

PREDMET AUDITORNE VJEŽBE   (T) LABORATORIJSKE VJEŽBE   (L)
FARMAKOGNOZIJA II

3/0/3

L1a  06.06.2020.  8-10,30

L1b  06.06.2020.  11-13,30

L1c  06.06.2020.  14-16,30

L2a  08.06.2020.   8-10,30

L2b  08.06.2020.  11-13,30

L2c  08.06.2020.  14-16,30

L3a  03.06.2020.  9-11,30

L3b  03.06.2020.  12-14,30

L3c  03.06.2020.  15-17,30

L4a  06.06.2020.  17-19,30

L4b  06.06.2020. 18-20

L4c  06.06.2020.  16-18

L5a  04.06.2020.  18-20

L5b  05.06.2020.  16-18

L5c  05.06.2020.  18-20

L6a  09.06.2020.  8-10,30

L6b  09.06.2020.  11-13,30

L6c  09.06.2020.  14-16,30

Ass Jasna Suljagić. Ass Ivana Pranjić, ass Elma Bavrk

Laboratorij br 7 FMF

FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA II

4/0/5

Laboratorij 11,6 FMF

L1A  02.06.2020.  16-20          11

L1B  03.06.2020.  16-20           11

L1C  04.06.2020.  16-20             11

L2A  03.06.2020.  8-11            11

L2B  03.06.2020.  11-14          11

L2C  03.06.2020.  14-16          11

L3A  02.06.2020.  8-11          6

L3B  02.06.2020.  11-14        6

L3C  02.06.2020.  14-16          6

L4A  01.06.2020.  8-11        11

L4B  01.06.2020.  11-14      11

L4C  01.06.2020.  14-16      11

L5A  02.06.2020.  8-11        11

L5B  02.06.2020.  11-14     11

L5C  02.06.2020.  14-16     11

L6A  04.06.2020.  8-11      6

L6B  04.06.2020. 11-14      6

L6C  04.06.2020. 14-16       6

Ass Merima Ibišević ass Enida Karić ass Dubravka Mišić

FARMAKOLOGIJA II

2/0/2

FARMAKOKINETIKA I BIOFARMACIJA

2/0/2

KLINIČKA BIOHEMIJA I

2/0/2

Spisak studenata

 

??