Raspored parcijalnih ispita 01.06.-13.06.2020.

Raspored parcijalnih ispit 01.06 – 13-06.2020. godine

I godina

Nastavni predmet I parcijalni II parcijalni
Neorganska hemija 05.06.2020. godine

8.30 – 12 Sala 6 Kampus

 

12.06.2020.

8.30 – 12 Sala 6 Kampus

 

Fizika 09.06.2020. godine

13 – 17 Sala 6 Kampus

Histologija 10.06.2020.

12 sati  Univerzitetska dvorana

Anatomija Biće naknadno oglašeno
Analitička hemija I 06.06.2020.

12 – 20 Učionica 4, TF

13.06.2020.

12 – 20 Učionica 4, TF

 

II godina

Nastavni predmet I parcijalni II parcijalni
Organska hemija II  

06.06.2020. godine  KOLOKVIJ

12 – 20 A1 TF

 

Po dogovoru
Patofiziologija Biće naknadno oglašeno
Fizikalna farmacija 11.06.2020.

11 -16 A1 TF

Fitofarmacija 09.06.2020.

8.30 – 12 Sala 6 Kampus

 

 

 

III godina

Nastavni predmet I parcijalni II parcijalni
Farmaceutska hemija II 13.06.2020.

15.30 – 20 Učionica 6 Kampus

02.06.2020.

16 – 20 Učionica 6 Kampus

Bromatologija 05.06.2020. godine

15 sati TF, Sala nepoznato, javiti se profesoru Jašiću

Biohemija II 12.06.2020.

14 – 16.30 Sala 6 Kampus

12.06.2020.

17 – 20 Sala 6 kampus

 

IV godina

Nastavni predmet I parcijalni II parcijalni
Klinička biohemija I 06.06.2020.

15 – 20 Učionica 6 Kampus

Farmakologija 13.06.2020.

08.30 – 15.00 Sala 6 Kampus

 

 

Prodekan za nastavu i studentska pitanja

Nahida Srabović