Obavještenje za studente II godine

FARMACEUTSKI FAKULTETSTUDIJSKI PROGRAM31.05.2023 Obavještenje za studente II godine o terminima održavanja nadoknade predavanja iz predmeta Farmaceutska botanika i Fitofarmacija Obavještavaju se studenti II godine studijskog programa Farmacija da  predavanja iz predmeta Farmaceutska botanika i Fitofarmacija zakazani za 01.06.2023. godine u Detaljnije

Obavještenje za studente I godine

FARMACEUTSKI FAKULTETSTUDIJSKI PROGRAM28.05.2023   Obavještenje za studente I godine o terminima održavanja nadoknade predavanja iz predmeta Tradicionalna medicina   Obavještavaju se studenti I godine studijskog programa farmacija da  predavanja iz predmeta Tradicionalna medicina zakazani za 29.05.2023. godine u 12:30 sati Detaljnije

Obavještenje za studente IV godine

FARMACEUTSKI FAKULTETSTUDIJSKI PROGRAM23.05.2023. Obavještenje za studente IV godine o terminima održavanja nadoknade predavanja iz predmeta Farmakognozija II   Obavještavaju se studenti IV godine studijskog programa Farmacija da  predavanja iz predmeta Farmakognozija II zakazani za 30.05. 2023. godine u 13:30 sati Detaljnije

Obavještenje za studente IV godine

FARMACEUTSKI FAKULTETSTUDIJSKI PROGRAM19.05.2023   Obavještenje za studente IV godine o terminima održavanja nadoknade predavanja iz predmeta Farmakogenomika   Obavještavaju se studenti IV godine studijskog programa Farmacija da  predavanja iz predmeta Farmakogenomika zakazani za 02.06. 2023. godine u 08 sati se Detaljnije

Alumni Farmaceutskog fakulteta

Mekić Lejla rodjena je 26.01.1998. godine u Tuzli. Osnovno obrazovanje završila je u Banovićima sa odličnom uspjehom. Srednju Medicinsku školu u Tuzli završava 2016. godine sa odličnim uspjehom. Farmaceutski fakultet na Univerzitetu u Tuzli upisuje 2016. godine. Odbranom diplomskog rada Detaljnije