Korigovani raspored predavanja i vježbi za III godinu

FARMACEUTSKI FAKULTETE

TREĆA GODINA

 

RASPORED PREDAVANJA ZA  VI  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2022/23

PREDMET

(Fond sati: P+AV+LV)

PONEDELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

Proteomika

(2/0/2)

 

 

 

8.00 – 10.00

A1 Kampus

Dr.sci. Aida Smajlović, red.prof.

 

 

Farmaceutska hemija II

(4/0/4)

 

 

 

Dr.sci. Žarko Gagić, doc.

07.06.2023. 15 – 19 A1 FTOS

08.06.2023. 14 – 19 A1 FTOS

09.06.2023. 14 – 19

A1 FTOS

10.06.2023. 11.30  -15.30

A1 Kampus

Nadoknada: 16. i 17.06.2023.

9 – 17

A1 Kampus

 

 

Analiza i kontrola lijekova II

(2/0/2)

 

 

 

 

14.00 – 16.15

Sala 4, TF

Dr.sci. Maida Šljivić Husejnović, docent 03.03., 10.03., 24.03., 31.03. i 07.04.2023.

Dr.sci. Amra Džambić, doc. 14.04. do 09.06.2023.

(napomena: predavanja se održavaju u prvih 10 sedmica po 3 sata)

 

Bromatologija

(3/0/2)

 

 

16.00 – 19.00

A1 Kampus

Dr.sci. Esmeralda Dautović, doc. (01.03.2023., 06.03.2023. i 07.06.2023.)

Dr.sci. Ermina Cilović Kozarević, doc. (08.03.- 12.04.)

Dr.sci. Merima Ibišević, doc. (19.04. – 17.05.2023. )

Dr.sci. Maida Šljivić Husejnović, docent. (24.05. – 31.05.2023.)

 

 

 

 

TREĆA GODINA

 

RASPORED VJEŽBI ZA  VI  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2022/23

 

 

 

 

PREDMET

(Fond sati: P+AV+LV)

Auditorne vježne

Laboratorijske vježbe

Proteomika (2/0/2)

 

 

 

Laboratorij za Biohemiju, MF

 

L1 ponedeljak 17.30 -19 Aladin Halilović, ass.

L2 petak 16 -17.30 Aladin Halilović, ass.

L3 petak 17.30 -19.00 Aladin Halilović, ass.

L4 i L5 ponedeljak 16 -17.30

Aladin Halilović, ass. i Nadina Gazibegović, str.pr.

 

 

 

 

 

Farmaceutska hemija II

(4/0/4)

 

Demir Bjelošević, ass. (sve grupe do 13.03.2023)

Semir Mujezinović, str.pr. (sve grupe 13.03.2023 do 26.05.2023)

 

Laboratorij 8, FRMF

L1 utorak 18 -21

L2 ponedeljak 16 -19

L3 četvrtak 17 -20

L4 petak 16 – 19

L5 utorak 15 – 18

 

ZADA Pharmaceuticals, Alma Salkić, str.pr.

 

L1 četvrtak 01.06.2023.  10.30 – 12

L2 četvrtak 01.06.2023. 12 – 13.30

L3 Ćetvrtak 01.06.2023. 13.30 – 15

L4 Petak 02.06.2023. 11 – 12.30

L5 petak 02.06.2023. 12.30 – 14

Analiza i kontrola lijekova II

(2/0/2)

 

Azra Suljić,ass.

Arnela Haličević, ass.

Alma Salkić, str.pr.

 

Laboratorij 6, FRMF

 

L1 utorak 8-10 i 16 – 18 (svake druge sedmice se izmjenjuju popodnevni i jutarnji termini) Arnela Halilčevič

L2 utorak 10 – 12 i 18 – 20 (svake druge sedmice se izmjenjuju popodnevni i jutarnji termini) Arnela Halilčević

L3 ponedeljak 16.30 -18 Azra Suljić

L4 ponedeljak 18 -19.30 Azra Suljić

L5 petak 17 -19  Arnela Haličević (28.02. – 11.04.)

L5 utorak 18 – 19.30 Azra Suljić (18.04. – 16.05 )

 

ZADA Pharmaceuticals (mr.ph. Alma Salkić)

 

L1 srijeda 10.05.2023.   11 – 12.30

L2 četvrtak 11.05.2023. 11 – 12.30

L3 petak 12.05.2023. 11 – 12.30

L4 ponedeljak 15.05.2023. 11 – 12.30

L5 utorak 16.05.2023. 11 -12.30

Bromatologija

(3/0/2)

 

 

Laboratorij za Biohemiju, MF

 

L1 i L3 ponedeljak 19 -20.30

Aladin Halilović, ass.

Nejra Hodžić, str.pr.

 

L2 i L5 četvrtak 17.30 -19

Aladin Halilović, ass.

Nejra Hodžić, str.pr.

 

L4 četvrtak 19 – 20.30

Nejra Hodžić, str.pr.