Donacija Komore magistara Farmacije TK Farmaceutskom fakultetu u Tuzli

 

 

Komora magistara Farmacije TK je donirala Roll up Baner za Farmaceutski fakultet, koji će nam biti od velike koristi za promociju i prezentaciju.

Ovom prilikom želimo da se zahvalimo Komori u ime svih uposlenika Farmaceutskog fakulteta.