VAŽNA OBAVIJEST ZA STUDENTE

Od ponedjeljka 16.03.2020. godine će se održavati e-nastava, te se obajveštavaju studenti da prate svoje e-mail adrese kao i sredstva e-informisanja fakulteta (Web i FB stranica) putem kojih će biti obavješteni o načinu i terminu  predavanja.

Još jednom napominjemo da se odgađaju sve Laboratorijske i praktične vježbe kao i nastava koja se odvija na UKC-u, Domu zdravlja te praksa u Apotekama.