Važno Obavještenje za Studente Farmaceutskog fakulteta

Obavještavaju se studenti Farmaceutskog fakulteta da ne dolaze u Studentsku službu, ali da mogu ostvariti sva svoja prava na način da se obrate putem emaila: biljana.batas@untz.ba, sa zahtjevom za izdavanje dokumentacije (uvjerenja, potvrde, plan i program).

U zahtjevu je potrebno navesti broj telefona studenta, da bi se mogao kontaktirati nakon što zahtjev bude realiziran.