Šesti simpozij magistara farmacije tuzlanskog kantona

Dana 23.03.2019. godine u Hotelu Tuzla održan je VI (šesti) simpozij magistara farmacije TK u organizaciji Komore magistara TK. Uposlenici farmaceutskog fakulteta su uzeli učešće, između ostalog, prezentacijom i objavom naučnih i stručnih radova koji su objavljeni u Zborniku radova simpozija magistara farmacije TK.

http://webmail.untz.ba/service/home/~/?auth=co&loc=en_US&id=23002&part=2