Konkurs za izbor u naučno nastavna i saradnička zvanja na Fakultetima Univerziteta u Tuzli 09.04.2019.

http://www.untz.ba/uploads/file/konkursi/2018-19/Konkurs_za_izbor_nnsz_09_04_2019.pdf   Na osnovu Odluka Senata Univerziteta broj: 03-6184-7.2/18 od 9.11.2018. godine,broj: 03-6970-5.2./18 od 19.12.2018. godine, 03-634-6.2/19 od 06.02.2019. godine i 03-1133-6.2/19 od 06.03.2019. godine, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona broj:10/1-34-028026-1/18, 10/1-34-001923-1/19, 10/1- 34-003337-1/19 i 10/1-34-005285-1/19 od 02.04.2019. Detaljnije …