Odbrana projekta doktorske disertacije mr.ph. Jasne Rahimić

UNIVERZITET U TUZLI

FARMACEUTSKI FAKULTET

Tuzla, 25.04.2019. godina

 

Na osnovu člana 26.  Pravilnika o trećem ciklusu-doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli

 

                                                        O B J A V L J U J E

 

Mr.ph. Jasna Rahimić, javno će braniti projekat doktorske disertacije, pod naslovom

 

SIGURNOST I EFIKASNOST MODIFIKOVANOG TERAPIJSKOG PROTOKOLA U LIJEČENJU BLAGOG I SREDNJE TEŠKOG OBLIKA KLOSTRIDIUM DIFICILE INFEKCIJE UPOTREBOM NIFUROKSALIDA

 

u utorak 07.05.2019. godine u Sali za sjednice Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli  sa početkom u 14 sati

pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Dr sc. Ervin Alibegović, vanredni profesor

Nastavni predmet  „Interna medicina“

Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli

  1. Dr sc. Lana Lekić, vanredni profesor

Nastavni predmet  „Farmakolgija u zdravstvenoj njezi“

Na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu

  1. Dr sc. Fahir Bečić, vanredni profesor

Nastavni predmeti „Farmakologija I, Farmakologija II“

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

 

Pristup javnosti je slobodan.