Saglasnost Vlade TK na prijedlog Odluke Senata Univerziteta

Saglasnost Vlade TK na prijedlog Odluke Senata Univerziteta

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 18.07.2017. god.

Vlada Tuzlanskog kantona, na danas održanoj sjednici, donijela je Odluku kojom daje prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Senata JU Univerziteta u Tuzli od 14.7.2017. godine o izmjenama Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, te drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017/18. godini.

http://www.untz.ba/uploads/file/nastava/Odluka_o_izmjenama_odluke_o_broju_studenata_za_upis_14_07_2017.pdf