MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA PRIJEMNOG ISPITA

PRIJEMNI ISPIT ZA KANDIDATE KOJI SU SE PRIJAVILI NA KONKURS ZA UPIS STUDENATA U I GODINUU STUDIJA NA FARMACEUTSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U TUZLI U AK. 2017/18. GODINI ODRŽAĆE SE U HEMIJSKOJ ŠKOLI U UČIONICAMA 3,4 I 5 NA 1. SPRATU U PONEDJELJAK 03.07.2017. GODINE SA POČETKOM U 10.00 SATI.