UPUTSTVO O POLAGANJU PRIJEMNOG ISPITA NA FARMACEUTSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U TUZLI

UNIVERZITET U TUZLI

Farmaceutski fakultet

 

U P U T S T V O

O POLAGANJU PRIJEMNOG ISPITA ZA KANDIDATE KOJI SU SE PRIJAVILI NA KONKURS ZA UPIS STUDENATA U I GODINUU STUDIJA NA FARMACEUTSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U TUZLI U AK. 2017/18. GODINI

Prijemni ispit na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli polaže se iz predmeta: BIOLOGIJA, HEMIJA I MATEMATIKA.

 

Mjesto polaganja prijemnog ispita biće objavljeno dan prije na web stranici i oglasnoj ploči Farmaceutskog fakulteta.

 

Prijemnom ispitu može pristupiti kandidat čija je prijava na Konkurs potpuna i blagovremena.

 

Identifikacija kandidata vrši se ličnim dokumentom kao što je: lična karta, pasoš ili vozačka dozvola. Strani državljani identifikuju se pasošem.

 

Prijemni ispit kandidat polaže se pod šifrom imena i prezimena koji se pečati u posebnoj koverti.

Kandidatu koji zakasni na prijemni ispit neće biti omogućeno polaganje istog.

Kandidat koji ne pristupi prijemnom ispitu eliminiše se iz procedure prijema na Univerzitet.

Izuzetno, kandidat koji iz naročito opravdanih razloga kao što su: smrt bližeg člana porodice, iznenadna teška bolest i bolničko liječenje ne pristupi polaganju prijemnog ispita, dužan je najkasnije narednog dana podnijeti Zahtjev Komisiji fakulteta/Akademije za omogućavanje naknadnog polaganja prijemnog ispita, uz pružanje dokaza o spriječenosti polaganja prijemnog ispita, na dan utvrđen konkursom. Odluku po zahtjevu kandidata Komisija fakulteta/Akademije donosi narednog dana, sa bližim uputama, ukoliko se zahtjevu udovolji.

 

Nakon identifikacije svi kandidati koji su pristupili prijemnom ispitu dužni su postupati po uputi ovlaštenog člana Komisije za dežurstvo tokom prijemnog ispita u pogledu redoslijeda radnji koje će obavljati tokom ispita.

Prijemni ispit radi se tri školska sata bez prekida.

Pismeni dio ispita obavezno se radi nebrisivom hemijskom olovkom plave boje. Na prijemnom ispitu nije dozvoljeno korištenje nikakvih elektronskih pomagala (kalkulatora, mobitela), kao ni pisanih materijala. Kandidat koji se ne bude pridržavao Uputstva datog u prethodnom stavu će biti udaljen sa prijemnog ispita. Ukoliko se odgovor na pitanje daje po sistemu zaokruživanja, svaki drugi oblik označavanja (precrtavanje, podvlačenje, dopisivanje i sl.) smatraće se netačnim odgovorom.

 

OSIM ODGOVORA NA POSTAVLJENO PITANJE, NA TESTU JE ZABRANJENO STAVLJATI BILO KAKVE ZNAKOVE, A POTPISIVANJE VLASTITOG IMENA DOZVOLJENO JE ISKLJUČIVO NA IDENTIFIKACIJSKOM LISTIĆU KOJI SE PAKUJE U POSEBNU KOVERTU. U SUPROTNOM TEST ĆE BITI PROGLAŠEN NEVAŽEĆIM I ISTI SE NEĆE UVRSTITI U RANG LISTU.

 

Predsjedavajuća Komisije

za realizaciju Konkursa za prijem studenata

Dr.sc. Mensura Aščerić, red.prof.