Informativni sastanak o izmjeni zakonske regulative u vezi sa obavljanjem pripravničkog staža za magistre farmacije

Dana 08.02.2024. godine, u organizaciji menadžmenta Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, održan je sastanak sa predstavnicima apoteka. Informativni sastanak je za cilj imao upoznavanje sa izmjenama u regulativi, koja se tiče statusa magistara farmacije pripravnika i obavljanja pripravničkog staža.

Sastanku su se odazvali predstavnici javnih i privatnih apoteka, kao i predstavnici kantonalne i federalne farmaceutske komore.