Obavijest za studente II godine

Obavještavaju se studenti II godine, da se vježbe iz predmeta Organska hemija I neće održati u predviđenim terminima, od 02.10. do 06.10.

Termini nadoknade bit će naknadno oglašeni.

Predmetne asistentice: Aida Smajlagić

Edina Huseinović