Obavijest za studente IV godine

Obavještavaju se studenti IV godine Farmaceutskog fakulteta, da se vježbe iz predmeta Farmakognozija I neće održati u rasporedom predviđenim terminima, u sedmici od 02.10. do 06.10.

Razlog odgađanja vježbi je nepotpun spisak studenata i grupa, obzirom da upis studenata u novu akademsku godinu traje do 30.09.2023. Termini nadoknade vježbi bit će naknadno oglašeni.

Predmetna asistentica: mr.ph. Lamija Kolarević