Korigovani raspored predavanja i vježbi II godina (IV semestar)

FARMACEUTSKI FAKULTET

DRUGA GODINA

RASPORED PREDAVANJA ZA  IV  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2022/23

PREDMET

(Fond sati: P+AV+LV)

PONEDELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

ORGANSKA HEMIJA II

3/0/2

 

8.30 – 11.00

Sala 4, TF

Dr.sci. Maida Srabović, vanr.prof. (od 20.03.2023. do 05.06.2023)

Dr.sci. Melita Huremović, vanr.prof. (od 27.02.2023. do 13.03.2023.)

 

 

 

 

 

FIZIKALNA FARMACIJA

2/0/2

 

12.30 -14.00

Amfiteatar 1, TF

Dr.sci. Amra Odobašić, red.prof.

 

 

 

 

 

PATOFIZIOLOGIJA

3/0/3

 

 

 

10.15 -12.00

Amfiteatar 1, MF

Dr.sci. Selmira Brkić, red.prof.

 

 

 

FARMACEUTSKA BOTANIKA

3/0/2

 

 

 

 

10.00-13.00

A 1 Kampus

Dr.sci. Ermina Cilović Kozarević, doc. (06.04. – 08.06.2023)

Dr.sci. Sanida Bektić, vanr.prof. (02.03., 09.03., 16.03., 23.03., 30.03. 2023.)

 

 

FITOFARMACIJA

2/0/0

 

 

 

 

16.00 – 17.30

A1 Kampus

Dr.sci. Ermina Cilović Kozarević

 

 

Izborni predmet:

KOZMETOLOGIJA

2/0/0

 

 

 

 

14.00 -16.00

A1 Kampus

Dr.sci. Merima Ibišević, doc. (od 01.03. do 26.04.2023.)

Dr.sci. Nermina Hadžigrahić, red.prof. (15.03.2023.)

Dr.sci. Edin Suljagić, vanr.prof. (03.05. – 07.06.2023.)

 

 

 

Izborni predmet:

RADIOFARMACEUTICI

2/0/0

11 -12.30

Lab. 6, FRMF

Dr.sci. Amra Džambić, doc.

 

 

 

 

 

 

 

DRUGA GODINA

 

RASPORED VJEŽBI ZA  IV  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2022/23

PREDMET

(Fond sati: P+AV+LV)

AUDITORNE VJEŽBE   (T)

LABORATORIJSKE VJEŽBE   (L)

ORGANSKA HEMIJA II

(3/ 0/ 2)

 

 

Laboratorij za Organsku hemiju, TF

L1 ponedeljak 14 -16 Aida Smajlagić, v.ass.

L2 četvrtak 13 – 15 Aida Smajlagić, v.ass.

L3 srijeda  8 -10 Aida Smajlagić, v.ass.

L4 utorak 13 – 15 Edina Husejnović, v.ass.

L5 srijeda 12 – 14 Aida Smajlagić, v.ass.

L6 utorak 9 -11 Edina Husejnović, v.ass.

 

FIZIKALNA FARMACIJA

(2 /0/ 2)

 

 

Laboratorij za Fizikalnu hemiju, TF

L1 petak 10 -12 Damir Aličić, str.pr.

L2 srijeda 16.30 -18 Ema Obralić, ass.

L3 utorak 12 – 14 Melisa Ahmetović, v.ass

L4 utorak 10-12 Melisa Ahmetović, v.ass

L5 utorak 8 -10 Melisa Ahmetović, v.ass

L6 petak 16 -18 Almedin Mujanović, ass.

 

 

PATOFIZIOLOGIJA

(3/ 0/ 3)

 

Laboratorij za Fiziologiju i Patofiziologiju, MF

 

L1 i L2 petak 15.30 – 17.45

Azra Hamzić Čitaković

Alma Jahić Čampara

 

L3 i L4 petak 17.45 – 20.00

Azra Hamzić Čitaković

Alma Jahić Čampara

 

L5 i L6 srijeda 16 – 18.15

Azra Hamzić Čitaković

Alma Jahić Čampara

FARMACEUTSKA BOTANIKA

(3/ 0/ 2)

 

 

Laboratorij 7, FRMF

L1 utorak 12 -14 Lamija Kolarević, ass.

L2 srijeda 8 -10 Samela Selimović, ass.

L3 četvrtak 8 -10 Samela Selimović, ass.

L4 utorak 8 -10 Samela Selimović, ass.

L5 utorak 10 -12 Lamija Kolarević, ass.

L6 srijeda 12 -14 Lamija Kolarević, ass.