Korigovani raspored predavanja i vježbi I godina (II semestar)

FARMACEUTSKI FAKULTET

PRVA GODINA

RASPORED PREDAVANJA ZA  II  SEMESTAR AKADEMSKE 2022/2023

PREDMET

(Fond sati: P+AV+LV)

PONEDELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

FIZIKA

3/0/1

 

 

 

8.00 – 11.00

A1 Kampus

 

Dr.sci. Amira Kasumović, vanr.prof.

 

 

 

HISTOLOGIJA

2/0/1

 

 

8.00 -10.00

A1 Kampus

Dr.sci. Melisa Lelić, docent (07.03., 14.03., 21.03., 25.04, 09.05., 30.05.2023.)

Dr.sci. Suada Ramić, vanr.prof. (28.02., 28.03., 04.04., 11.04., 18.04., 16.05., 23.05., 06.06.2023.)

 

 

 

 

ANATOMIJA

2/0/0

 

 

10.00 – 12.00

A1 Kampus

Dr.sci. Jasmin Delić, red.prof. (18.04. – 06.06)

Dr.sci. Eldar Isaković, red.prof. (28.02. – 11.04)

 

 

 

 

ANALITIČKA HEMIJA I

4/2/3

14 – 18

Amfitetatr 1 Tehnološki fakultet

Dr.sci. Mirsad Salkić, red.prof.

 

 

 

 

 

NEORGANSKA HEMIJA

3/1/2

 

 

 

11.00 – 14.00

A1 Kampus

Dr.sci. Aida Crnkić, red.prof.

 

 

 

Izborni predmet:

ĆELIJA KAO LIJEK

2/0/0

 

 

12.00 – 13.30

A1 Kampus

Dr.sci. Suada Ramić, vanr.prof.

 

 

 

 

Izborni predmet:

TRADICIONALNA MEDICINA

2/0/0

12.30 – 14.00

sala 7 TF

Ermina Cilović Kozarević, doc.

 

 

 

 

 

 

PRVA GODINA

 

RASPORED VJEŽBI ZA  II  SEMESTAR AKADEMSKA 2022/2023

 

PREDMET

Fond sati (P+AV+LV)

AUDITORNE VJEŽBE   (T)

LABORATORIJSKE VJEŽBE

   (L)

FIZIKA

3/0/1

 

Besima Kadrić Bajrić, stručnjak iz prakse.

 

Laboratorij za Fiziku, Medicinski fakultet

 

L1 i L2 ponedeljak  8 – 9.30

(grupe se izmjenjuju svake druge sedmice)

 

L3 četvrtak 8 -9.30 (svake druge sedmice)

 

L4 i L5 četvrtak 9.30 – 11

(grupe se smjenjuju svake druge sedmice)

HISTOLOGIJA 

2/0/1

 

Azra Avdić, str.pr.

 

Zavod za Histologiju, MF

L1 subota 8 -9

L2 subota9 – 10

L3 subota10 -11

L4 subota11 -12

L5 subota12 -13

ANALITIČKA HEMIJA I

4/2/3

 

Sala 3, TF

 

T1 srijeda 16 – 17.30 Junuzović Halid, v.ass.

T2 srijeda 17.30 – 19 Junuzović Halid, v.ass.

T3 srijeda 14.30 -16 Hodžić Selmina, v.ass.

 

 

 

Laboratorij za Analitičku hemiju TF

L1 četvrtak 8 – 11 Bijelić Edita, v.ass.

L2 četvrtak 11 – 14 Bijelić Edita, v.ass.

L3 petak 11 -14 Hodžić Selmina, v.ass.

L4 petak 14 -17 Junuzović Halid, v.ass.

L5 petak 8 – 11 Hodžić Selmina, v.ass.

NEORGANSKA HEMIJA

3/1/2

 

 

Siočić Jasmina, ass.

 

T1 srijeda 14.30 -16 Učionica 204, PMF (svake druge sedmice)

T2 ponedeljak 11.15 – 12 Biblioteka PMF

T3 petak 12 -13 Biblioteka PMF

 

 

 

Laboratorij za Neorgansku hemiju, TF

L1 ponedeljak 10 – 11.30 Saletović Mirzeta, v.ass.

L2 četvrtak 8 – 10 Saletović Mirzeta, v.ass.

L3 četvrtak 9.30 – 11 Saletović Mirzeta, v.ass.

L4 petak 10 -12 Siočić Jasmina, ass

L5 ponedeljak 8.30 -10 Saletović Mirzeta, v.ass.