Novi termini konsultacija kod dr sci. Maide Šljivić Husejnović, doc.

I godina

Termin konsultacija iz predmeta Okolišna toksikologija kod nastavnika dr sci. Maide Šljivić Husejnović, docent je ponedjeljkom od 08:00-12:00 sati u kabinetu nastavnika (kancelarija broj 03, sprat II). Pored navedenog termina, student može konsultacijama pristupiti i elektronskim putem slanjem upita na e-mail: maida.sljivic-husejnovic@untz.ba

II godina

Termin konsultacija iz predmeta Instrumentalna farmaceutska analiza i Primjena termičke analize u farmaciji kod nastavnika dr sci. Maide Šljivić Husejnović, docent je ponedjeljkom od 08:00-12:00 sati u kabinetu nastavnika (kancelarija broj 03, sprat II). Pored navedenog termina, student može konsultacijama pristupiti i elektronskim putem slanjem upita na e-mail: maida.sljivic-husejnovic@untz.ba

III godina

Termin konsultacija iz predmeta Analiza i kontrola lijekova I, Analiza i kontrola lijekova II i Bromatologija kod nastavnika dr sci. Maide Šljivić Husejnović, docent je ponedjeljkom od 08:00-12:00 sati u kabinetu nastavnika (kancelarija broj 03, sprat II). Pored navedenog termina, student može konsultacijama pristupiti i elektronskim putem slanjem upita na e-mail: maida.sljivic-husejnovic@untz.ba

IV godina

Termin konsultacija iz predmeta Toksikologija sa analitkom I i Toksikologija sa analitikom II kod nastavnika dr sci. Maide Šljivić Husejnović, docent je ponedjeljkom od 08:00-12:00 sati u kabinetu nastavnika (kancelarija broj 03, sprat II). Pored navedenog termina, student može konsultacijama pristupiti i elektronskim putem slanjem upita na e-mail: maida.sljivic-husejnovic@untz.ba

V godina

Termin konsultacija iz predmeta Etika i zakonodavstvo kod nastavnika dr sci. Maide Šljivić Husejnović, docent je ponedjeljkom od 08:00-12:00 sati u kabinetu nastavnika (kancelarija broj 03, sprat II). Pored navedenog termina, student može konsultacijama pristupiti i elektronskim putem slanjem upita na e-mail: maida.sljivic-husejnovic@untz.ba

III ciklus/doktorski studij

Termin konsultacija iz predmeta Analitičke metode u farmaciji kod nastavnika dr sci. Maide Šljivić Husejnović, docent je ponedjeljkom od 08:00-12:00 sati u kabinetu nastavnika (kancelarija broj 03, sprat II). Pored navedenog termina, student može konsultacijama pristupiti i elektronskim putem slanjem upita na e-mail: maida.sljivic-husejnovic@untz.ba