Novi termin konsultacija kod višeg asistenta mr ph.Enide Karić

Termin konsultacija iz predmeta Farmaceutska tehnologija I i Farmaceutska tehnologija II kod saradnika mr ph. Enide Karić, višeg asistenta je petkom od 08:00-12:00 sati u kabinetu (kancelarija broj 03, sprat II). Pored navedenog termina, student može konsultacijama pristupiti i elektronskim putem slanjem upita na e-mail: enida.karic@untz.ba