RASPORED PREDAVANJA NA KOLEGIJU „FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA I BIOFARMACIJA“

RASPORED PREDAVANJA NA KOLEGIJU „FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA I BIOFARMACIJA“ U AKADEMSKOJ 2022/23. ZA STUDENTE III CIKLUSA STUDIJA

(2/0/0)

NASTAVNIK BROJ KONTAKT SATI DATUM I VRIJEME MJESTO
Dr.sc. Merima Ibišević, doc. 3 07.03.2023.

16:30-19:00

Sala 8

Tehnološki fakultet

Dr.sc. Merima Ibišević, doc. 3 09.05.2023.

16:30-19:00

Sala 8

Tehnološki fakultet

Dr.sc. Ermina Cilović Kozarević, doc. 3 08.04.2023.

10:00-12:30

Sala 8

Tehnološki fakultet

Dr.sc. Saša Pilipović, vanr.prof. 3 01.04.2023.

09:00-12:30

Sala 8

Tehnološki fakultet

Dr.sc. Alija Uzunović, vanr.prof. 3 29.04.2023.

09:00-12:30

Sala 8

Tehnološki fakultet

Dr.sc. Alisa Elezović, vanr.prof. 3 15.04.2023.

12:30-15:00

Sala 8

Tehnološki fakultet

Dr.sc. Amra Džambić, doc. 3 21.03.2023.

16:30-19:00

Sala 8

Tehnološki fakultet

Dr.sc. Anđelka Račić, doc. 3 18.03.2023.

13:00-15:30

Sala 8

Tehnološki fakultet

Dr.sc. Nataša Bubić Pajić, doc. 3 27.05.2023.

13:00-15:30

Sala 8

Tehnološki fakultet

Napomena:  U slučaju izmjena termina ili lokacije održavanja predavanja studenti će biti blagovremeno obaviješteni.