KORIGOVANI RASPORED PREDAVANJA ZA II SEMESTAR – I GODINA AKADEMSKA 2022/2023

FARMACEUTSKI FAKULTET

PRVA GODINA

RASPORED PREDAVANJA ZA  II  SEMESTAR AKADEMSKE 2022/2023

PREDMET

(Fond sati: P+AV+LV)

PONEDELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA
FIZIKA

3/0/1

 

    8.00 – 11.00

A1 Kampus

 

Dr.sci. Amira Kasumović, vanr.prof.

     
HISTOLOGIJA

2/0/1

 

  8.00 -10.00

A1 Kampus

Dr.sci. Melisa Lelić, docemt

Dr.sci. Suada Ramić, vanr.prof.

       
ANATOMIJA

2/0/0

 

  10.00 – 12.00

A1 Kampus

Dr.sci. Jasmin Delić, red.prof.

Dr.sci. Eldar Isaković, red.prof.

       
ANALITIČKA HEMIJA I

4/2/3

14 – 18

Amfitetatr 1 Tehnološki fakultet

Dr.sci. Mirsad Salkić, red.prof.

         
NEORGANSKA HEMIJA

3/1/2

 

    11.00 – 14.00

A1 Kampus

Dr.sci. Aida Crnkić, red.prof.

     
Izborni predmet:

ĆELIJA KAO LIJEK

2/0/0

 

  12.00 – 13.30

A1 Kampus

Dr.sci. Melisa Lelić, docent

Dr.sci. Suada Ramić, vanr.prof.

       
Izborni predmet:

TRADICIONALNA MEDICINA

2/0/0

12.30 – 14.00

Lab 7 FRMF

Ermina Cilović Kozarević, doc.

         


PRVA GODINA

RASPORED VJEŽBI ZA  II  SEMESTAR AKADEMSKA 2022/2023

PREDMET

Fond sati (P+AV+LV)

AUDITORNE VJEŽBE   (T) LABORATORIJSKE VJEŽBE

   (L)

FIZIKA

3/0/1

  Merima Omeragić, ass.

 

Laboratorij za Fiziku, Medicinski fakultet

 

L1 i L2 ponedeljak  8 – 9.30

(grupe L1 i L2 se izmjenjuju svake druge sedmice)

 

L3 i L4 ponedeljak 9.30- 11

(grupe L1 i L2 se izmjenjuju svake druge sedmice)

 

L5 ponedeljak 11 – 12.30

(grupa dolazi na vježbe svake druge sedmice)

HISTOLOGIJA 

2/0/1

  Azra Avdić, str.pr.

 

Zavod za Histologiju, MF

L1 subota 8 -9

L2 subota9 – 10

L3 subota10 -11

L4 subota11 -12

L5 subota12 -13

ANALITIČKA HEMIJA I

4/2/3

Junuzović Halid, v.ass.

 

Sala 3, TF

 

T1 srijeda 16 – 17.30

T2 srijeda 17.30 – 19

T3 srijeda 14.30 -16

 

Bijelić Edita, v.ass.

Hodžić Selmina, v.ass.

Junuzović Halid, v.ass.

 

Laboratorij za Analitičku hemiju TF

L1 četvrtak 8 – 11

L2 četvrtak 11 – 14

L3 petak 11 -14

L4 petak 14 -17

L5 petak 8 – 11

NEORGANSKA HEMIJA

3/1/2

 

 

Siočić Jasmina, ass.

 

T1 srijeda 14.30 -16 Učionica 204, PMF (svake druge sedmice)

T2 ponedeljak 11.15 – 12 Biblioteka PMF

T3 petak 12 -13 Biblioteka PMF

 

 

Saletović Mirzeta, v.ass.

Siočić Jasmina, ass.

 

Laboratorij za Neorgansku hemiju, TF

L1 ponedeljak 10 – 11.30

L2 četvrtak 8 – 10

L3 četvrtak 13 -15

L4 petak 10 -12

L5 ponedeljak 8.30 -10