KORIGOVANI RASPORED PREDAVANJA ZA IV SEMESTAR – II GODINA AKADEMSKA 2022/2023

FARMACEUTSKI FAKULTET

DRUGA GODINA

RASPORED PREDAVANJA ZA  IV  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2022/23

PREDMET

(Fond sati: P+AV+LV)

PONEDELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA
ORGANSKA HEMIJA II

3/0/2

 

8.30 – 11.00

Sala 4, TF

Dr.sci. Maida Srabović, vanr.prof.

Dr.sci. Melita Huremović, vanr.prof.

         
FIZIKALNA FARMACIJA

2/0/2

 

12.30 -14.00

Amfiteatar 1, TF

Dr.sci. Amra Odobašić, red.prof.

         
PATOFIZIOLOGIJA

3/0/3

 

    10.15 -12.00

Amfiteatar 1, MF

Dr.sci. Selmira Brkić, red.prof.

     
FARMACEUTSKA BOTANIKA

3/0/2

 

      10.00-13.00

A 1 Kampus

Dr.sci. Ermina Cilović Kozarević, doc.

Dr.sci. Sanida Bektić, vanr.prof.

   
FITOFARMACIJA

2/0/0

 

      16.00 – 17.30

A1 Kampus

Dr.sci. Ermina Cilović Kozarević

   
Izborni predmet:

KOZMETOLOGIJA

2/0/0

 

 

    14.00 -16.00

A1 Kampus

Dr.sci. Merima Ibišević, doc.

Dr.sci. Nermina Hadžigrahić, red.prof.

Dr.sci. Edina Suljagić, vanr.prof.

     
Izborni predmet:

RADIOFARMACEUTICI

2/0/0

11 -12.30

Lab. 6, FRMF

Dr.sci. Amra Džambić, doc.

         

 


DRUGA GODINA

RASPORED VJEŽBI ZA  IV  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2022/23

PREDMET

(Fond sati: P+AV+LV)

AUDITORNE VJEŽBE   (T) LABORATORIJSKE VJEŽBE   (L)
ORGANSKA HEMIJA II

(3/ 0/ 2)

  Aida Smajlagić, v.ass.

Edina Husejnović, v.ass.

 

Laboratorij za Organsku hemiju, TF

L1 ponedeljak 14 -16

L2 četvrtak 13 – 15

L3 srijeda  8 -10

L4 utorak 13 – 15

L5 srijeda 12 – 14

L6 utorak 9 -11

FIZIKALNA FARMACIJA

(2 /0/ 2)

  Melisa Ahmetović, v.ass

Almedin Mujanović, ass.

Ema Obralić, ass.

Damir Aličić, str.pr.

 

Laboratorij za Fizikalnu hemiju, TF

 

L1 petak 10 -12

L2 srijeda 16.30 -18

L3 utorak 12 – 14

L4 utorak 10-12

L5 utorak 8 -10

L6 petak 16 -18

 

PATOFIZIOLOGIJA

(3/ 0/ 3)

  Azra Hamzić Čitaković

Alma Jahić Čampara

 

Laboratorij za Fizilogiju i Patofiziologiju, MF

 

L1 i L2 petak 16 – 18

L3 i L4 petak 18 – 20

L5 i L6 srijeda 16 – 18

FARMACEUTSKA BOTANIKA

(3/ 0/ 2)

  Lamija Kolarević, ass.

Samela Selimović, ass.

 

Laboratorij 7, FRMF

L1 utorak 12 -14

L2 srijeda 8 -10

L3 četvrtak 8 -10

L4 utorak 8 -10

L5 utorak 10 -12

L6 srijeda 12 -14