RASPORED PREDAVANJA NA KOLEGIJU „KLINIČKA FARMACIJA I FARMACEUTSKA NJEGA“

RASPORED PREDAVANJA NA KOLEGIJU „KLINIČKA FARMACIJA I FARMACEUTSKA NJEGA“ U AKADEMSKOJ 2022/23. ZA STUDENTE III CIKLUSA STUDIJA (2/0/0)

NASTAVNIK BROJ KONTAKT SATI DATUM I VRIJEME MJESTO
Dr.sc. Mensura Aščerić, red.prof. 3 18.04.2023.

16:30-19:00

Sala 8

Tehnološki fakultet

Dr.sc. Svjetlana Loga Zec, red.prof. 4,5 29.04.2023.

13:00-17:00

Sala 8

Tehnološki fakultet

Dr.sc. Fahir Bečić, red.prof. 4,5 06.05.2023.

09:00-13:00

Sala 8

Tehnološki fakultet

Dr.sc. Dušanka Krajnović, red.prof. 4,5 23.05.2022.

16:00-20:00

Sala 8

Tehnološki fakultet

Dr.sc. Tijana Kovačević, doc. 4,5 25.03.2023.

12:00-18:00

Sala 8

Tehnološki fakultet

Dr.sc. Ervin Alibegović, vanr.prof. 4,5 20.05.2023.

09:00-13:00

Sala 8

Tehnološki fakultet

Dr.sc. Nermin Salkić, red.prof. 4,5 27.05.2023.

09:00-13:00

Sala 8

Tehnološki fakultet

Napomena: U slučaju izmjena termina ili lokacije održavanja predavanja studenti će biti blagovremeno obaviješteni.