Korigovani raspored ispita za januarsko februarski ispitni rok ak.2022/2023

Godina Predmet Sala I ispitni rok II ispitni rok vrijeme
I Matematika A1 Kampus 24.01.2023. 14.2.2023. 8-10
Biologija sa humanom genetikom A1 Kampus 26.01.2023. 16.02.2023. 8-10
Opća hemija sa stehiometrijom A1 Kampus 31.01.2023. 21.2.2023. 8-10
Uvod u farmaciju A1 Kampus 27.01.2023. 17.02.2023. 8-10
Informatika A1 Kampus 23.01.2023. 13.02.2023. 16 – 18
Okolišna toksikologija A1 Kampus 30.01.2023. 20.02.2023. 18 -20
Nauka o prehrani A1 Kampus
Molekularno biohemijske metode u farmaciji A1 Kampus 03.02.2023. 24.02.2023. 10 -12
Anatomija Zavod za Anatomiju, MF 25.01.2023. 15.02.2023. Raspored polaganja biće oglašen na Zavodu za Anatomiju, MF
Histologija A1 Kampus 02.02.2023. 23.02.2023. 8 -10
Fizika A1 Kampus 26.01.2023. 16.02.2023. 10 -11.30
Analitička hemija I A1 Kampus 27.01.2023. 17.02.2023. 10 -11.30
Neorganska hemija A1 Kampus 31.01.2023. 21.02.2023. 10-11.30
II Fiziologija Amfiteatar, MF 23.01.2023. 13.02.2023. 12 sati
Patofiziologija Amfiteatar, MF 27.01.2023. 17.02.2023. 12 sati
Analitička hemija II A1 Kampus 25.01.2023. 15.02.2023. 8 -10
Organska hemija I A1 Kampus 02.02.2023. 23.02.2023. 10 -12
Organska hemija II A1 Kampus 26.01.2023. 16.02.2023. 15 -16.30
Instrumentalna farmaceutska analiza A1 Kampus 26.01.2023. 16.02.2023. 16.30 -18
Fizikalna hemija A1 Kampus 27.01.2023. 17.02.2023. 13.30 -15.30
Farmaceutska botanika/Farmaceutska botanika I i II (za obnovu i prenos) A1 Kampus 02.02.2023. 23.02.2023. 12 -14
Fitofarmacija A1 Kampus 03.02.2023. 24.02.2023. 8 -10
Kozmetologija A1 Kampus 23.01.2023. 13.02.2023. 18 -20
Primjena termičke analize u farmaciji lab 6, FRMF 24.01.2023. 14.02.2023. 10 – 12
Nomenklatura organskih farmaceutika A1 Kampus 25.01.2023. 15.02.2023. 18 -20
Fizikalna farmacija A1 Kampus 31.01.2023. 21.02.2023. 11.30 – 13.30
III Biohemija/ Biohemija I i II (za obnovu i prenos) A1 Kampus 03.02.2023. 24.02.2023. 11.30 – 13.30
Mikrobiologija A1 Kampus 26.01.2023. 16.02.2023. 12 – 16
Farmaceutska hemija I A1 Kampus 24.01.2023. 14.02.2023. 12 -14
Analiza i kontrola lijekova I A1 Kampus 30.01.2023. 20.02.2023. 17 -19
Proteomika A1 Kampus 01.02.2023. 22.02.2023. 16-18
Analiza i kontrola lijekova II A1 Kampus 26.01.2023. 16.02.2023. 18 – 20
Farmaceuska hemija II A1 Kampus 25.01.2023. 15.02.2023. 12-14
Dizajn i modeliranje lijekova A1 Kampus 31.01.2023. 21.02.2023. 18 -20
Primjena polimernih materijala u farmaceutskoj industriji A1 Kampus 31.01.2023. 21.02.2023. 18 -20
Bromatologija A1 Kampus 27.01.2023. 17.02.2023. 17.30 – 19.30
IV Farmakognozija I A1 Kampus 26.01.2023. 16.02.2023. 13.30 -15
Farmaceutska tehnologija I A1 Kampus 24.01.2023. 14.02.2023. 14 -16
Farmaceutska tehnologija II A1 Kampus 21.01.2023. 15.02.2023. 14 – 16
Farmakologija I A1 Kampus 01.02.2023. 22.02.2023. 10 -12
Toksikologija sa analitikom II A1 Kampus 01.02.2023. 22.02.2023. 18-20
Toksikologija sa analitikom I/Toksikologija sa analitikom (za obnovu i prenos) A1 Kampus 03.02.2023. 24.02.2023. 17.30 – 19.30
Farmakokinetika sa biofarmacijom A1 Kampus 24.01.2023. 14.02.2023. 16 -18
Farmakognozija II A1 Kampus 01.02.2023. 22.02.2023. 12 -14
Farmakologija II A1 Kampus 27.01.2023. 17.02.2023. 15.30 – 17.30
Fitoterapija A1 Kampus 31.01.2023. 21.02.2023. 16 -18
Biohemija raka A1 Kampus 02.02.2023. 23.02.2023. 16 -18
V Metodologija istraživanja sa biostatostikom A1 Kampus 01.02.2023. 22.02.2023. 8 -10
Farmaceutska biotehnologija A1 Kampus 02.02.2023. 23.02.2023. 14 -16
Farmaceutska etika i zakonodavstvo A1 Kampus 03.02.2023. 24.02.2023. 16 -17.30
Biohemija lijekova A1 Kampus 25.02.2023. 15.02.2023. 16 -18
Imunohemija sa osnovama imunologije A1 Kampus 31.01.2023. 21.02.2023. 13.30 – 15.30
Klinička biohemija A1 Kampus 27.01.2023. 17.02.2023. 11.30 -13.30
Kontrola kvaliteta biofarmaceutika A1 Kampus 24.01.2023. 14.02.2023. 18 – 20
Klinička farmacija A1 Kampus 01.02.2023. 22.02.2023. 14 -16